Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Tilslutningstilladelse for processpildevand til offentlig kloak fra Egedal Fjernvarme, Dam Holme 4 B, 3660 Stenløse.

Klima, natur og miljø Tilbage

I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 § 28, stk. 3 meddeler Egedal Kommune tilladelse til at tilslutte spildevand til det offentlige system, fra Egedal Fjernvarme, Dam Holme 4B, 3660 Stenløse.

Tilbage

Egedal Fjernvarme har ansøgt om tilladelse til tilslutning af spildevand fra røggasrensning fra afbrænding af flis.

Afgørelsen kan ses under ’Relevante dokumenter’ længere nede på siden og de klageberettigede kan klage over afgørelsen i 4 uger fra dags dato.

Klagevejledning

Afgørelsen om tilslutningstilladelse meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk.3.

Afgørelsen kan påklages af Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§ 98 og 100. En klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.naevneneshus.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier