Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Høring

Egedal Kommunes Varmeplan i offentlig høring

Klima, natur og miljø Tilbage

Byrådet har d. 28. juni 2023 vedtaget at sende forslaget til Varmeplanen for Egedal Kommune i offentlig høring i perioden 10. juli – 20. august.

Tilbage

Varmeplanens indhold

I Egedal Kommune har gasnettet i mange år været veludbygget, og i de fleste by- og landsbysamfund har størstedelen af opvarmningen været baseret på individuelle naturgasfyr. I de kommende år vil fjernvarmenettet i Ølstykke, Stenløse og Smørumnedre blive udbygget, og dermed vil op imod 70% af bygninger der opvarmes med naturgas i Egedal Kommune få mulighed for at blive koblet på fjernvarme.

Med den strategiske varmeplan er Ganløse, Veksø, Ledøje, Værebro og Tangbjerg udpeget som potentielle fjernvarmeområder. Hvis det viser sig, at også disse områder vil kunne forsynes med fjernvarme, vil helt op imod 95% af alle gasfyr i Egedal Kommune kunne udskiftes med fjernvarme. Planen kan findes her

Med den strategiske varmeplan vil kommunen:

  • Gøre det nemt at vælge en fossilfri varmeløsning overalt i kommunen
  • Understøtte lokalforankrede fælles varmeløsninger
  • Styrke det strategiske samarbejde med relevante aktører såsom fjernvarmeselskaber, virksomheder, Radius og Evida med vidensdeling og koordinering
  • Understøtte overgangen til fossilfri fjernvarme
  • Arbejde med energibesparelser og finde klimavenlige opvarmningsløsninger for kommunens egen bygningsmasse.

Kommentarer til Varmeplanen 

Egedals kommunes høringsudkast til Varmeplanen kan findes nederst på denne side eller ved at klikke her. Bemærkninger til Varmeplanen kan sendes til klima­_natur_miljoe@egekom.dk og skal være kommunen i hænde senest d. 20. august 2023

Borgermøde

Egedal Kommune vil afholde borgermøder om varmeforsyningen senere på året. De endelige datoer er endnu ikke fundet, men det forventes at borgermøderne vil komme til at fokusere på forskellige temaer:

  • ”Mens vi venter på fjernvarme…” Fjernvarmen udbygges løbende i de kommende år. Mødet vil fokusere på de løsninger og muligheder for dig, der f.eks. skal konvertere fra gas til fjernvarme i de kommende år.
  • Der hvor traditionel fjernvarme ikke vil være en mulighed, kan der i stedet være grundlag for at etablere en mindre fælles varmeløsning, når gas- eller oliefyret skal skiftes. Mødet henvender sig primært til bysamfund, grundejerforeninger mm. uden for fjernvarmeområderne.

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier