Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Afgørelse

Tilføjelse af vilkår til godkendelse af Gemidan Egedal A/S, Frodebjergvej 17, 3650 Ølstykke

Klima, natur og miljø Tilbage

I henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 § 33 meddeler Egedal Kommune tilføjelse af vilkår 7A til miljøgodkendelse til forbehandlingsanlæg til behandling af kildesorteret organisk affald.

Tilbage

Gemidan Ecogi Egedal A/S har ansøgt om etablering af lukket tank til at modtage flydende organiske produkter til forbehandling.  
Der tilføjes følgende vilkår 7A til den eksisterende miljøgodkendelse:

Vilkår
EAK Affaldsfraktion Maksimal oplag i tons Opbevaring
0201 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri     
020102 Affald i form af animalske vævsdele     Flydende produkter kan opbevares i inden- og udendørs tanke

Tilføjelse til Tabel 1:
Klageberettigede kan klage over afgørelsen i 4 uger fra dags dato. 

Klagevejledning

Afgørelsen om vilkårsændringen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33. 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Sundhedsstyrelsen og enhver der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens §§ 98 og 100. 
En klage skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.naevneneshus.dk 

Informationer

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier