Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati og indflydelse Bliv hørt og få indflydelse Høringer og afgørelser Detaljevisning

Vedtagelse

Vedtaget indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo 2023

Klima, natur og miljø Tilbage

Egedal Kommune har i forbindelse med udløb af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2012-2022, skulle udarbejde en ny indsatsplan. Denne plan er vedtaget d. 29. marts 2023, hvorefter der forløber fire ugers klageperiode.

Tilbage

Egedal Kommune godkendte i 2012 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Egedal Kommune 2012-2022. Denne indsatsplan blev udarbejdet, da man i Egedal har udbredt forekomst af den invasive art. Arten breder sig på bekostning af hjemmehørende arter og truer dermed den biologiske mangfoldighed. Desuden er planten giftig at komme i berøring med.

Da der stadig er mange bestande af kæmpebjørneklo i kommunen er det nødvendigt at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen, der forpligter både private og offentlige grundejere til at bekæmpe arten på egne arealer, hvorfor der er vedtaget en ny indsatsplan.

Forpligtelse til at bekæmpe kæmpebjørneklo

En indsatsplan mod kæmpebjørneklo forpligter både offentlige og private ejere med forekomst af kæmpebjørneklo til at bekæmpe planterne effektivt i overensstemmelse med planen.

I indsatsplanen er opstillet fire tidsfrister;

• bekæmpelse senest 1. maj,
• bekæmpelse senest 15. juni og
• bekæmpelse senest 15. juli
• Sidste bekæmpelse senest 1. august

Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden sætter spiringsdygtige frø.

Indsatsplanen indeholder vejledning til bekæmpelsesmetoder, sikkerhed ved bekæmpelse, og oplysning om plantens biologi mv.

Klagevejledning

Indsatsplanen er offentliggjort d. 30. marts 2023.

Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

De klageberettigede, der kan klage efter bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, er:

  • Lodsejere med forekomster af kæmpe-bjørneklo på deres arealer
  • Landbrug og Fødevarer
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Friluftsrådet

Klage indgives til Egedal Kommune på bjorneklo@egekom.dk, der videresender klagen til Miljøstyrelsen med kommunalbestyrelsens bemærkninger.

Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier