Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Tidligere budgetter og regnskaber Regnskab 2017

Regnskab 2017

Borgmesterens forord til regnskab 2017.

Borgmesterens forord til regnskab 2017.

- Egedal Kommune kan præsentere et fornuftigt regnskabsresultat for 2017. Driftsoverskuddet i budget 2017 var dog for lavt og Byrådet anser derfor 2017 som et overgangsår hen mod et større driftsoverskud i de efterfølgende år. 

Jeg er derfor glad for, at vi alligevel kan præsentere ganske pæne resultattal for 2017, der viser, at driftsudgifterne er 6,5 millioner kroner lavere end korrigeret budget. Hermed forbedres balancen mellem hvad der budgetteres og der forbruges og er nu kun 28 millioner kroner fra Byrådets mål om et samlet driftsoverskud på 175 millioner kroner.

Regnskabet rammer også præcist målstregen for de økonomiske mål, som KL og regeringen har aftalt - med serviceudgifter, hvor regnskabsresultatet er blot 2 millioner kroner højere end Byrådets mål på 1.797 millioner kroner og hvor anlægsudgifterne på 98 millioner kroner placerer sig inden for Byrådets mål for anlægsudgifter på 60-100 millioner kroner.

Bedre økonomistyring

En hovedårsag til årets fornuftige resultat er, at alle centre i kommunen er blevet bedre til at styre efter de månedlige budgetter. De forudser med stigende præcision, hvordan økonomien vil udvikle sig hen over året. Det har understøttet centrene i at identificere mer- og mindre forbrug i tide, så Byrådet har kunnet handle og træffe de fornødne beslutninger, herunder foretage tværgående prioriteringer som er kommet borgerne til gode.

Med en kassebeholdning på 148 millioner kroner - som opfylder Byrådets måltal - og en driftsbalance med et overskud på 147 millioner kroner er kommunens økonomi kommet fornuftigt igennem 2017. Kommunens økonomi står stærkere i regnskabet end i budgetsituationen. Dette er resultatet af en sikker økonomisk styring, hvor der har været fokus på at styre kommunens service- og anlægsudgifter. Det betyder, at der ikke har været behov for pludselige opbremsninger af økonomien med de uheldige konsekvenser dette måtte få for borgerne som modtagere af kommunale serviceydelser. Det er navnligt positivt på børneældreområdet og det specialiserede socialområde, hvor et stigende antal borgere efterspørger vores serviceydelser.

Fokus på en økonomi i balance

På trods af et positivt årsresultat er der fortsat en økonomisk udfordring i at sikre sammenhæng i kommunens samlede indtægter og udgifter og derfor skal der i de næste budgetår være fortsat fokus på en fornuftig økonomistyring.

Balancen mellem indtægter og udgifter, viser et samlet positivt overskud på det skattefinansierede område på 90 millioner kroner.

Ved årets udgang har vi haft indtægter for 2.402 millioner kroner og driftsudgifter for 2.256 millioner kroner, hvilket giver et overskud på den løbende drift på 147 millioner kroner. Det er tættere på den politiske målsætning om et årligt driftsoverskud på mindst 175 millioner kroner for at sikre en robust og modstandsdygtig driftsøkonomi end de seneste år.

Regnskab 2017 har alt i alt givet det nye Byråd et godt afsæt ved at sikre en økonomi, der kan skabe fundamentet for en god udvikling i de kommende år på de borgernære områder.

Regnskab 2017

Regnskab 2017 - Bog 1

Regnskab 2017 - Bog 2, bilag

Kontakt

Økonomi

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
okonomi@egekom.dk

Ring til os

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier