Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Tre borgere træder ind i Egedal Kunstråd

Tre borgere træder ind i Egedal Kunstråd

For første gang er der ikke ”kun” politikere i Egedal Kommunes Kunstråd. Tre borgere skal supplere Kunstrådets politikere, og sætte øget fokus på kunsten i Egedal

Seks borgere har kandideret til de tre pladser og valget er nu faldet på: Louise Meltz, kulturformidler, Marianne Mortensen, skuespiller og Allan Hytholm, keramiker.
- Jeg er imponeret over de ansøgninger til Kunstrådet, som vi har modtaget. Alle har vist flotte kompetencer og vilje til at arbejde med kunsten i Egedal. Så det har været svært at vælge. De tre valgte vil give vores kunstsyn en bredde og en dybde, som vil komme Egedal til gode. Og personligt glæder jeg mig til at arbejde sammen med dem i et styrket Kunstråd, siger borgmester Karsten Søndergaard, der er formand for Kunstrådet.

Borgere inddrages

At inddrage borgerne i Kunstrådet er nyt, men harmonerer med Egedal Kommunes ønske om styrket borgerdialog.
- Vi er jo ikke eksperter i kunst. Men med udvidelsen af Kunstrådet får vi indsigt fra borgere, der dagligt lever med, af og i kulturen. Det vil styrke os væsentligt og det vil styrke Kunstrådets lokale forankring, siger Karsten Søndergaard.
Egedal Kommune arbejder med borgerdialog på mange områder. I en række sammenhænge har der ligget årelange traditioner bag, når de fx handler om dagtilbud og skolebestyrelser eller den nære dialog med seniorråd, foreninger og andre meget specifikke borgergrupper. Men en øget borgerdialog skal fremme den enkelte egedalborgers engagement i og indflydelse på kommunens og lokalområdernes udvikling samt egen hverdag. Her er netop kunst-området et vigtigt omdrejningspunkt, for vi har jo alle en mening om kunst. Vi har alle individuelle meninger og holdninger til det vi opfatter som kunst. Og netop derfor er det endnu vigtigere at have et kunstråd, der repræsenterer mange forskellige perspektiver.  ”Målet er bla., at der sker en tilfredsstillende samskabelse og medinddragelse om de beslutninger, der har betydning for borgernes liv og hverdag i Egedal – i det helt nære, i bysamfundene og lokalmiljøer”, står der bla. i det politiske notat om borgerinddragelse, som Byrådet vedtog i oktober 2019. Og netop kunsten er et glimrende eksempel på noget, der påvirker os alle.

Hvad kan kunsten?

5. marts i år inviterede Kunstrådet til borgermøde om kunst. Her bød de fremmødte ind med ønsker til kunst i det offentlige rum samt ideer til spændende festivaller og nye måder, hvorpå kunsten kan sættes i spil. ”Hvad kan kunsten i Kommunen”, lød oplægget fra Kulturformidler Catja Thystrup fra Egedal Kommune og det kom der mange bud på; fælles for dem alle er, at kunsten kan noget og at kommunen vil kunsten. Det var et borgermøde med bl.a. fokus på, hvor vi gerne vil møde kunsten henne, når vi bevæger os rundt i Egedal: Indfaldsvejene til Egedal Kommune, på stationen og i rundkørslerne lød nogle bud. Men også forslag til kunst på steder, hvor det måske kan skabe øget tryghed fx ved tunneller eller andre steder, der kan virke øde. Eksempelvis er lys-installationen Dichroic Sphere, der kan opleves i Ølstykke Stationsby, et eksempel på kunst i nærområdet. Her skal to lysværker binde stationsområdet sammen med byens midte og skabe tryghed i mørke tider.

Det nye Kunstråd træder sammen første gang den 3. juni, hvor Egedal Kommunes Kunststrategi skal vedtages. Inden da inviteres de tre nye medlemmer til et formøde, hvor de blandt andet får mulighed for at komme med input til den kommende kunststrategi.

Fakta:
Kunstrådet blev oprettet af Byrådet i 2013 og skal rådgive det politiske niveau om kunstforhold og komme med forslag til indkøb af kunst. De tre nye medlemmer skal varetage opgaven sammen med til den enhver tid siddende; borgmester, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget samt formand for Planudvalget.
I Egedal købes kunst via midler udenfor driftsbudgettet: Når Egedal Kommune sælger grunde overføres 2% af salgsindtægterne til Kunstrådet.

Kontakt

Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Ring til os

Telefonisk træffetid

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier