Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Ny Folkeoplysningspolitik - fra tegning til handling!

Ny Folkeoplysningspolitik - fra tegning til handling!

Egedal Kommunes netop vedtagne Folkeoplysningspolitik har været længe undervejs. Grundig brugerinddragelse tager nemlig tid. Nu er den vedtaget og indeholder handlingsplaner der skal sætte skub i arbejdet for at bedre vilkårene for det folkeoplysende arbejde i Egedal

Det startede med en meget stor tegning: Folkeoplysningsudvalget i Egedal Kommune holdt en inspirerende workhop, hvor referatet blev tegnet. Disse inputs fra dagen er gået med i det videre arbejde, hvor også paraplyorganisationerne for de forskellige sportsgrene og kulturelle aktiviteter har spillet sammen med Folkeoplysningsudvalget.

Se Folkeoplysningspolitikken her.

Folkeoplysningspolitikkens formål er, at sikre gode vilkår og rammer for de mange frivil­lige, der driver størstedelen af det organi­serede såvel som uorganiserede fritidsliv i Egedal kommune, eksempelvis spejderne, idrætsklubberne, de uorganiserede motionister, kulturforeningerne og aftenskolerne.

- Vi har et fantastisk og engageret net af frivillige i Egedal, der sørger for liv og fremdrift i foreningerne og i de mere uformelle fællesskaber. Alle disse mennesker fortjener støtte omkring deres arbejde og det er blandt andet et af de punkter som den nye Folkeoplysningspolitik sætter fokus på. Vi skal gøre det nemmere for foreningerne, fortæller Karsten Søndergaard der sammen med Egedal Byråd godkendte den nye Folkeoplysningspolitik på Byrådsmødet onsdag den 30. september.

Handlingsplaner for bedre kommunikation

”Egedal Kommune vil skabe helhed i bor­gernes hverdag ved at understøtte udvik­lingen af folkeoplysende aktiviteter, der appellerer til alle kommunens borgere – på tværs af alder, baggrund og livssitu­ation - og øger livskvalitet og sammen­hængskraft”, hedder ambitionen i Folkeoplysningspolitikken.
Og opgaven er stor. For Egedal Kommune har tæt ved 300 foreninger som tilsammen har mere end 20.000 medlemmer.
- Et af de væsentlige elementer i den nye politik er, at vi har handlingsplaner med, hvor vi beskriver, hvordan vi vil arbejde med de 5 fokuspunkter. Vi skal bla. arbejde med at lette kommunikationen mellem forening og kommune, så vi ikke opleves som et benspænd. Og vi skal også kigge på de fysiske faciliteter. Ikke kun bygge nyt og modernisere men også se på, hvordan vi kan bruge vores smukke uderum i naturen, siger Charlotte Haagendrup, der er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget og formand for Folkeoplysningsudvalget.

Politikken siger også, at foreninger, der arbejder med nye måder at fastholde, rekruttere og uddanne unge frivillige kræfter, skal understøttes. For at støtte foreningerne foreslår politikken, at foreninger skal rådes og vejledes, hvis de vil søge midler fra fonde og puljer, eksempelvis ved afholdelse af en-to årlige workshops. Folkeoplysningspolitikken indeholder flere konkrete handlingsplaner.

Paw Meineche Marnæs, der er formand for paraplyorganorganisationen EIF (Egedal Idrætsfællesskab) finder netop de konkrete handlingsplaner vigtige: 
- En af de vigtigste faktorer i den nye Folkeoplysningspolitik er, at den indeholder handlingsplaner, således at det ikke bare bliver en politik, der kan "gemmes" væk. Samtidig håber jeg, at den kan være med til at styrke foreningslivet og det aktive fritidsliv i Egedal Kommune, fortæller Paw, der bla. ser frem til at få styrket og moderniseret de fysiske rammer.

Susan Kielstrup, fra Kultureltsamråd i Egedal Kommune siger:
- Jeg ser store muligheder med den nye politik, og i særdeleshed handlingsplanerne. Forhåbentlig får vi på denne måde en ”levende” folkeoplysningspolitik, som kan lægge pres på politikerne, så de fysiske rammer for udfoldelse af fritidslivet/kulturlivet på sigt vil kunne leve op til forventningerne hos brugerne.

Kontakt

By, Kultur og Fritid

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
By-kultur-fritid@egekom.dk

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier