Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder Egedal Kommune viser positivt regnskab for 2023

Egedal Kommune viser positivt regnskab for 2023

Egedal Kommune har præsenteret et sundt regnskab for 2023, trods udfordringer som inflation og øgede udgifter på det sociale område. Den fortsatte konflikt i Ukraine har ført til markant højere priser, hvilket har påvirket både borgernes økonomi og kommunens budgetter. Alligevel afslutter Egedal Kommune året med et positivt resultat.

Egedal Kommune har samtidig oplevet et stort udgiftspres på velfærden, særligt på det specialiserede socialområde, hvor både behovet for hjælp og priserne er stigende. Det er en stor økonomisk udfordring, vi deler med landets øvrige kommuner.

Borgmester i Egedal Kommune, Vicky Holst Rasmussen (S), er tilfreds med regnskabet:

”Der er udvist stor økonomisk ansvarlighed. Vi har taget de nødvendige prioriteringer. Det har bragt os styrket igennem en usikker tid. Vi står stadig foran en stor opgave – administrativt og politisk - med at håndtere det fortsatte udgiftspres på socialområdet, som på landsplan bare stiger og stiger. Vores afsæt er bedre nu end ved regnskabet for 2022. Og det gælder generelt for vores økonomiske situation – på trods af de svære omstændigheder for vores arbejde.”

 Regnskab 2023 – kort fortalt:

 ·         Kommunens udgifter til service udgjorde 2.187 mio. kr. Det er 8 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning, hvilket afspejler stor økonomisk tilbageholdenhed. Serviceudgifterne ligger dog fortsat ca. 30 mio. kr. over oprindeligt budgetteret. Det skal ses i lyset af merudgifter som følge af inflation, ukrainske flygtninge med behov for hjælp og udgiftspres på de store velfærdsområder.

 ·         Overskuddet på driften i regnskabet var på 136 mio. kr., hvilket stort set svarer til målsætningen i den økonomiske politik, og er 15 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Samlet set blev driftsresultatet derfor forbedret i 2023.

 ·         Anlægsudgifterne udgjorde 155 mio. kr., hvilket er 16 mio. kr. højere end budgetteret. Der blev gennemført en række investeringer, som bidrog til forbedringer i de fysiske rammer for vores velfærdstilbud, bl.a. skoler. Samtidig kom der anlægsindtægter ind for ca. 80 mio. kr.

 ·         Med regnskabet lagde vi 60 mio. kr. i kassen, hvilket er et tilfredsstillende resultat.

 ·         Gennemsnitslikviditeten er faldet på trods af, at der er lagt penge i kassen. Vi gik ind i året med en gennemsnitlig kassebeholdning på 278 mio. kr. og gik ud af året med 160 mio. kr. Likviditeten opgøres som et gennemsnit over 365 dage, og den fulde effekt af regnskabet for 2022 er derfor først slået igennem i løbet af 2023. Likviditeten er nu begyndt at stige igen, og har gennem hele året holdt sig over minimumsmålsætningen i Egedal Kommunes økonomiske politik.

Egedal Kommune har oplevet en økonomisk modvind på flere områder de senere år, men økonomien er stabiliseret, og er stærkere ved afslutningen af regnskabsåret 2023 end ved udgangen af 2022.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig nyt fra Egedal Kommune

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Akut hjælp

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier