Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Sus Tester datatyper

Sus Tester datatyper

Er du under 18 år? Er du ked af det, angst eller utryg? Har du det svært i familien? Uanset hvad der gør, at du har det dårligt, er vi her for dig. Vi lytter - helt anonymt - så du behøver ikke engang sige dit navn.

Brug for hjælp? Ring 72 59 65 23

Vi er klar til at hjælpe dig

Du kan altid ringe

Når du ringer til os, vælger du selv, om du vil fortælle, hvem du er. Og bare rolig. Vi taler med mange børn og unge hver eneste dag. Så du behøver ikke være bange for at ringe - vi er her altid for at hjælpe dig!

Du kan altid ringe

Når du ringer til os, vælger du selv, om du vil fortælle, hvem du er. Og bare rolig. Vi taler med mange børn og unge hver eneste dag. Så du behøver ikke være bange for at ringe - vi er her altid for at hjælpe dig!

Hvad kan vi finde på at spørge dig om?

Vi taler om alt det, der fylder for dig og trykker. Hvis du ikke selv lige ved, hvordan du skal komme i gang, eller hvor du skal begynde, hjælper vi dig. Det kan være nogle af de her ting, vi vil spørge dig til:

  • Hvordan har du det?
  • Er der sket noget for nyligt eller for lang tid siden, du synes er svært?
  • Har du fortalt om det til venner eller til andre voksne?

Hvad kan vi finde på at spørge dig om?

Vi taler om alt det, der fylder for dig og trykker. Hvis du ikke selv lige ved, hvordan du skal komme i gang, eller hvor du skal begynde, hjælper vi dig. Det kan være nogle af de her ting, vi vil spørge dig til:

  • Hvordan har du det?
  • Er der sket noget for nyligt eller for lang tid siden, du synes er svært?
  • Har du fortalt om det til venner eller til andre voksne?

Hvordan hjælper vi dig?

Når vi taler sammen, finder vi ud af hvad der er bedst for dig. Vi tager et skridt af gangen - og altid i dit tempo. Måske er det rart for dig, bare at tale med en anden voksen, end dem der allerede kender dig. Det kan også være, du har brug for mere hjælp. Det finder vi ud af sammen og laver en plan for, hvad der så skal ske. Du er ikke alene, og vi er her for at støtte dig hele vejen!

Hvordan hjælper vi dig?

Når vi taler sammen, finder vi ud af hvad der er bedst for dig. Vi tager et skridt af gangen - og altid i dit tempo. Måske er det rart for dig, bare at tale med en anden voksen, end dem der allerede kender dig. Det kan også være, du har brug for mere hjælp. Det finder vi ud af sammen og laver en plan for, hvad der så skal ske. Du er ikke alene, og vi er her for at støtte dig hele vejen!

Hvis du vil vide mere

Når du ringer til os, behøver du ikke fortælle, hvad du hedder, eller hvor du bor, hvis du ikke har lyst. Det vil sige, at du kan være anonym.

Men hvis vi mener, at du har det så svært, at du har brug for hjælp lige nu, eller hvis du eller nogen tæt på dig er i fare, kan det være nødvendigt, at vi får dit navn at vide. Hvis det sker, er du nødt til at fortælle, hvem du er, for at vi kan hjælpe dig. Og her kan det være, at vi også bliver nødt til at informere dine forældre. 

Hvis din familie, de voksne i skolen eller andre voksne, du kender, ikke kan eller vil hjælpe dig, er vi nogle voksne i din kommune, som arbejder med at finde ud af, hvordan du får hjælp. Der kan være mange grunde til, at du kan have brug for hjælp. Det kan være, hvis du føler dig utryg hjemme, hvis du er ked af det meget af tiden, eller hvis du eller nogen tæt på dig oplever vold eller mange voldsomme skænderier. 

Måske drikker de voksne hjemme hos dig meget alkohol. Det kan også være, at de voksne har svært ved at passe på dig. Måske føler du dig meget alene med alting? Men det kan også være andre slags problemer, der er for svære til, at du kan klare det selv.

Der findes mange ord i kommunen, som du nok ikke kender. Og det er helt ok. Men hvis du skal til møde hos os eller lignende, kan det være rart at vide lidt mere om, hvad det hele betyder.

Svære ord, der er gode at kende

 

Vi er mange, der kan hjælpe dig, hvis du går og har det svært med noget.

Nogle af dem, der også kan hjælpe dig er:

Afsnit 1: Til møde med kommunen: Hvorfor?

Afsnit 2: Når du skal tale med rådgiveren

Afsnit 3: Hvorfor vil rådgiveren vide, hvordan du har det?

Afsnit 4: Sådan finder rådgiveren ud af, hvordan du har det 

Afsnit 5: Sådan kan hjælpen være 

Afsnit 6: Hvad sker der bagefter? 

Kontakt

Modtagelsen (Underretninger/Bekymringer)

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
underretning.born.unge@egekom.dk

Ring til os

Ord vi bruger i kommunen

Kommunen 

Danmark er delt op i 98 områder, man kalder kommuner. I hver kommune er der medarbejdere, der arbejder med, at tingene fungerer. Medarbejdere fra kommunen står blandt andet for skoler, veje og affald, men også for at hjælpe børn og unge, der ikke har det godt. Ifølge loven skal de voksne, der arbejder i Familieafdelingen, undersøge det, hvis nogen er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. De skal fnde ud af, om barnet eller den unge har brug for hjælp, og de skal hjælpe, hvis der er brug for det.

Børne- og ungerådgiver 

De mennesker i kommunen, der arbejder med at skaffe hjælp til børn eller familier, der ikke har det godt, hedder børne- og ungerådgivere. Nogle gange kaldes de også for socialrådgivere, rådgivere eller sagsbehandlere.

Bisidder

Når du er til møde med kommunen, har du altid ret til at have en ”bisidder” med. En bisidder er en person, der kan hjælpe og støtte dig til møderne. En bisidder skal være over 15 år, og det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder, og også hvem det skal være. Det kan være for eksempel en lærer eller et familiemedlem. Du kan også få en professionel bisidder, for eksempel gennem BørneTelefonen.

En sag 

Man kan ”have en sag” i kommunen. Det er det, man kalder det, når børne- og ungerådgiveren fra kommunen følger med i, hvordan et barn eller en ung har det. Det, som rådgiveren fnder ud af, og som de skriver ned, kalder man også for ”en sag”. Det vil sige papirer eller fler på en computer med notater om, hvad forskellige personer har sagt, referater fra møder eller beslutninger, der er blevet taget. Sådan en sag kan også kaldes en journal. 

Rettighed 

Som barn og ung har du rettigheder, hvis du har en sag i kommunen. Du har for eksempel ret til at blive spurgt, hvad du selv synes. Det er også en rettighed at have en bisidder med til møderne. Du har også ret til at se din egen sag. Det kalder man retten til aktindsigt. 

Inddragelse

At blive inddraget betyder, at man skal spørges – og at ens mening skal tælle med. Hvis en børne- og ungerådgiver skal fnde ud af, hvordan et barn eller en ung har det, skal han eller hun altså tale med barnet eller den unge, og lytte til det, der bliver fortalt. Det kaldes også, at barnet eller den unge har ret til at blive hørt. Det betyder ikke, at man som barn eller ung altid selv kan bestemme, men at der altid skal lyttes til én.

Underretning

En underretning er, når nogen har skrevet eller ringet til kommunen for at fortælle, at de er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. Det kan for eksempel være en lærer, der har lavet underretningen, men det kan også være et familiemedlem eller en nabo. I Danmark har alle voksne pligt til at give besked til kommunen, hvis de er bekymrede for, at et barn eller en ung ikke har det godt.

Parter 

De mennesker, en sag handler om, kaldes for parter. Parterne i en sag er næsten altid barnet eller den unge og de voksne derhjemme. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, hvem der er parter i en sag.

Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Hvis en rådgiver skal undersøge, hvordan et barn eller en ung har det, foregår det i fere trin. Det starter med en screening, hvor børne- og ungerådgiveren ser på de informationer, som fndes i sagen, og måske taler med barnet eller den unge og hans eller hendes forældre. Her prøver rådgiveren at fnde ud af, om der er noget, der skal undersøges nærmere. Hvis der er det, laver rådgiveren en afdækning. Så holder rådgiveren måske et netværksmøde med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge og forældrene. Rådgiveren taler også mere med barnet eller den unge. Hvis der er brug for at undersøge mere om, hvordan barnet har det, kaldes det en børnefaglig undersøgelse. Så bruger rådgiveren mere tid på at tale med de voksne, der kender til barnet eller den unge.

Netværksmøde

På et netværksmøde mødes børne- og ungerådgiveren med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge. Det er for eksempel familiemedlemmer, lærere fra skolen eller studiet og pædagoger fra fritids- eller ungdomsklubben. Nogle gange vil barnet eller den unge også være med til mødet sammen med sin bisidder. 

Indsats 

Indsatser er et fælles ord for den hjælp, en kommune kan beslutte at give til et barn, en ung eller en familie. En indsats kan for eksempel være timer med en psykolog eller en kontaktperson. Det kommer an på, hvad børne- og ungerådgiveren vurderer er den bedste hjælp.

Afgørelse 

Nogle af de beslutninger, som rådgiveren tager om, hvordan et barn eller en ung skal hjælpes, kaldes for “afgørelser”. Det er for eksempel en “afgørelse”, hvis et barn eller en ung skal have en kontaktperson. Afgørelser kan man klage over. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, om noget er en afgørelse. 

Barnets plan/ungeplan 

Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp barnet eller den unge skal have, lægger rådgiveren en plan med tydelige mål for, hvad der skal blive bedre – og hvordan det skal ske. Du har ret til at fortælle, hvad du synes, du har brug for. Og planen bliver ofte lagt sammen med dig og de voksne, du bor sammen med. '

Opfølgning på indsats 

Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp du skal have, skal rådgiveren fere gange tjekke, hvordan det går med dig og den plan, I sammen har lagt. Måske betyder det, at I ændrer planen, for at den virker bedre. Her skal rådgiveren lytte til dine ønsker og behov.

 

Hjælp til børn og unge

Dagsordener og referater

Læs og abonnér på dagsordener og referater fra møder i Egedal Kommunes byråd, politiske udvalg samt råd og nævn.

Dagsordener og referater

Høringsportalen

Giv input til forslag og hold dig opdateret omkring høringer og afgørelser i Egedal Kommune.

Høringsportalen

Hold dig opdateret og giv os feedback

Tilmeld nyhedsbrev Giv os feedback

Find os

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 29188386
Kommunenummer: 240

Telefon: 7259 6000

Åbningstider i Borgerservice

Ugedag Tidspunkt
Mandag  8 - 14
Tirsdag 10 - 14
Onsdag Lukket
Torsdag 10 - 17.30
Fredag 10 - 12

 

Åbningstider i Egedal Sundhedscenter

Ugedag Tidspunkt
Mandag - Torsdag  8 - 16
Fredag 8 - 15

Følg os på de sociale medier